ตัวแปลงสกุลเงิน รูเบิลเบลารุสใหม่ (BYN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง รูเบิลเบลารุสใหม่ (BYN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

รูเบิลเบลารุสใหม่ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก รูเบิลเบลารุสใหม่ถึง รูเบิลเบลารุสใหม่
1 BYN = 0.39619 USD1 USD = 2.52402 BYN
1 BYN = 14.43175 THB1 THB = 0.06929 BYN
1 BYN = 0.37434 EUR1 EUR = 2.67134 BYN
1 BYN = 58.95957 JPY1 JPY = 0.01696 BYN
1 BYN = 0.32559 GBP1 GBP = 3.07136 BYN
1 BYN = 0.61741 AUD1 AUD = 1.61967 BYN
1 BYN = 0.36199 CHF1 CHF = 2.76249 BYN
1 BYN = 0.53451 CAD1 CAD = 1.87088 BYN
1 BYN = 0.66456 NZD1 NZD = 1.50475 BYN

ตัวแปลงทั้งหมด รูเบิลเบลารุสใหม่ รายการ