ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี (BIF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์บุรุนดี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์บุรุนดีถึง ฟรังก์บุรุนดี
1 BIF = 0.00035 USD1 USD = 2,844.00067 BIF
1 BIF = 0.01281 THB1 THB = 78.07613 BIF
1 BIF = 0.00033 EUR1 EUR = 3,010.00214 BIF
1 BIF = 0.05233 JPY1 JPY = 19.11097 BIF
1 BIF = 0.00029 GBP1 GBP = 3,460.73522 BIF
1 BIF = 0.00055 AUD1 AUD = 1,825.00691 BIF
1 BIF = 0.00032 CHF1 CHF = 3,112.70265 BIF
1 BIF = 0.00047 CAD1 CAD = 2,108.06460 BIF
1 BIF = 0.00059 NZD1 NZD = 1,695.51603 BIF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์บุรุนดี รายการ