ตัวแปลงสกุลเงิน Basic Attention Token (BAT)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง Basic Attention Token (BAT) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

Basic Attention Token อัตราแลกเปลี่ยน

จาก Basic Attention Tokenถึง Basic Attention Token
1 BAT = 0.16840 USD1 USD = 5.93809 BAT
1 BAT = 6.13033 THB1 THB = 0.16312 BAT
1 BAT = 0.15928 EUR1 EUR = 6.27806 BAT
1 BAT = 25.10114 JPY1 JPY = 0.03984 BAT
1 BAT = 0.13857 GBP1 GBP = 7.21650 BAT
1 BAT = 0.26330 AUD1 AUD = 3.79801 BAT
1 BAT = 0.15420 CHF1 CHF = 6.48498 BAT
1 BAT = 0.22770 CAD1 CAD = 4.39182 BAT
1 BAT = 0.28317 NZD1 NZD = 3.53142 BAT

ตัวแปลงทั้งหมด Basic Attention Token รายการ