ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ออสเตรเลีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ออสเตรเลียถึง ดอลลาร์ออสเตรเลีย
1 AUD = 0.64170 USD1 USD = 1.55835 AUD
1 AUD = 23.37471 THB1 THB = 0.04278 AUD
1 AUD = 0.60631 EUR1 EUR = 1.64931 AUD
1 AUD = 95.49524 JPY1 JPY = 0.01047 AUD
1 AUD = 0.52735 GBP1 GBP = 1.89629 AUD
1 AUD = 0.58631 CHF1 CHF = 1.70558 AUD
1 AUD = 0.86573 CAD1 CAD = 1.15510 AUD
1 AUD = 1.07637 NZD1 NZD = 0.92905 AUD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ออสเตรเลีย รายการ