ตัวแปลงสกุลเงิน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึง เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1 AED = 0.27226 USD1 USD = 3.67300 AED
1 AED = 9.91724 THB1 THB = 0.10083 AED
1 AED = 0.25724 EUR1 EUR = 3.88739 AED
1 AED = 40.51598 JPY1 JPY = 0.02468 AED
1 AED = 0.22374 GBP1 GBP = 4.46950 AED
1 AED = 0.42427 AUD1 AUD = 2.35698 AED
1 AED = 0.24875 CHF1 CHF = 4.02002 AED
1 AED = 0.36730 CAD1 CAD = 2.72254 AED
1 AED = 0.45667 NZD1 NZD = 2.18974 AED

ตัวแปลงทั้งหมด เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายการ